Kontakt
z Arką
Galeria
zdjęć
Warunki
czarteru i umowa
Dane
technicze
Cennik
czarteru
Wyposażenie
jachtu
ODKRYJ  PIĘKNO  TURYSTYCZNEJ  ŻEGLUGI  RZECZNEJ
PO  WODACH  POLSKI  I  EUROPY!
"ZACHORUJ NA ŻUŁAWY!"
 
                           Copyright by Arka 2012              Strona uruchomiona: sierpień'2012                                                                         Admin: studio@avedruk.net  
Na  główną
 
KANAŁ ELBLĄSKI JUŻ PO REMONCIE !
"Długotrwały i uciążliwy dla wszystkich użytkowni- 
ków  remont  Kanału  Elbląskiego  dobiega  końca. 
W tym samym czasie  powstał nowy budynek Izby 
Historii Kanału Elbląskiego przy pochylni Buczyniec, 
do którego będą przeniesione cenne eksponaty. 
Kanał i muzeum będą otwarte w pierwszych dniach 
maja 2015 r..."
Tyle wydłubana z internetu informacja z dnia 28.02. 2015 r. 
Miejmy nadzieję,  że pomimo tzw.  obiektywnych  trudności 
w tym sezonie uda się nam pożeglugować... po torach! :)
Atrakcja to niebywała - bo przecież... 
Kanał Elbląski (niem. Oberländischer Kanal,  pol.  Kanał 
Oberlandzki) - to żeglowna droga wodna na terenie woje- 
wództwa warmińsko-mazurskiego.  Kanał  bywa  błędnie 
nazywany  Kanałem Elbląsko-Ostródzkim  lub Ostródzko- 
Elbląskim.  W 1978 r.  fragment kanału  został  uznany za 
zabytek techniki,  natomiast  Rozporządz. Prezydenta RP
z 14 stycznia 2011 r.  został uznany za pomnik historii. 
Kanał Elbląski w 2007 r.  w plebiscycie  Rzeczpospolitej  
został uznany za jeden z siedmiu cudów Polski!
Długość drogi wodnej między Ostródą a Elblągiem wynosi 
82 km, natomiast między Ostródą a Iławą 48 km (w tym 31 
km między Miłomłynem  a Iławą).  Łączna suma różnic po- 
ziomów na śluzach i pochylniach wynosi aż 103,4 m !

Zapraszamy  więc  na  atrakcyjny  rejs  "Gryfnym"  po 
wyremontowanym  Kanale  Elbląskim! 
 
Nie! To  nie nasz "Gryfny"! :) Zdjęcie zapożyczono z Wikipedii.
Ale niedługo... i "Gryfny" zaprezentuje się w takiej sytuacji! :) 
 
Przed rejsem do cudów Kanału Elbląskiego proponujemy zobaczyć film "Tajemnice Kanału
Elbląskiego" zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kanału "NAVICULA"

Część 1 - 4:30 min
             Część 2 - 9:34 min              Część 3 - 11:20 min